Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • Darbouxova vlastnost
  • spojité funkce

Nadřazené heslo