soustava tělního pokryvu

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • krunýře
  • laloky
  • rohové útvary
  • srst
  • šupiny

Nadřazené heslo

Podřazená hesla