Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • distribuce
  • zobecněné funkce

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla