Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • mlhavá analýza
  • rozmytá analýza

Nadřazené heslo

Podřazená hesla