funkce komplexní proměnné

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • derivace funkce komplexní proměnné
  • diferenciál funkce komplexní proměnné
  • komplexní analýza
  • komplexní logaritmus
  • teorie funkcí komplexní proměnné

Nadřazené heslo

Podřazená hesla