Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • aproximace mnohočleny

Nadřazené heslo