rovnice matematické fyziky

Nepreferovaná znění

  • Euler-Poisson-Darbouxova rovnice
  • Korteweg-de Vriesova rovnice
  • Navier-Stokesova rovnice
  • Riemann-Hilbertův problém
  • Stokesova rovnice

Nadřazené heslo