věty o pevném bodu

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla