Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • Galerkinova metoda
  • variační nerovnosti
  • variační rovnice

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty