Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • biřmování
  • eucharistie
  • křest
  • pomazání nemocných
  • sakramentologie
  • svátost manželství
  • svátost smíření
  • svěcení

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty