Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • církevní právo manželské
  • Kodex kanonického práva

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty