Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • Buddha
  • dhámmapada
  • hínajána
  • mahájána

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty