Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

 • behaviorální genetika
 • dědičnost
 • farmakogenetika
 • fenotyp
 • genetické procesy
 • genetika prokaryot
 • mikrobiální genetika
 • obecná genetika
 • populační genetika
 • radiační genetika
 • sexuální genetika
 • transkripce
 • věda o dědičnosti
 • vývojová genetika

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty