lékařská antropologie

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • antropologie mediciny
  • etnomedicína

Nadřazené heslo

Podřazená hesla