srovnávací pedagogika

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • komparativní pedagogika

Nadřazené heslo

Podřazená hesla