Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • doba učení
  • frontální vyučování
  • obsah vyučování
  • problémové učení
  • problémové vyučování
  • programové vyučování
  • schopnost učení
  • sociální učení
  • učení
  • výuka

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty