Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

 • bezděčné učení
 • hypnopedie
 • mechanické učení
 • metody cvičení
 • mnemotechnika
 • názornost
 • neverbální učení
 • opakování
 • praktické učení
 • přednáška
 • předvádění
 • verbální učení
 • výklad
 • vyučovací metody přímé
 • vyučovací metody slovní
 • vyučovací standardy

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty