vyučovací předměty

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • cizí jazyk
  • hudební výchova
  • kreslení
  • literární výchova
  • povinné předměty
  • psaní
  • technické předměty
  • vlastivěda
  • volitelné předměty

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty