Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • opravné zkoušky
  • písemné zkoušky
  • praktické zkoušky
  • školní testy
  • ústní zkoušky
  • verbální hodnocení
  • závěrečné zkoušky

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty