Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • postgraduální studium
  • vysokoškolská pedagogika
  • vysokoškolské studium

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty