Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • studijní obor
  • volba studijního oboru

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty