Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • řízení školy
  • školský management

Nadřazené heslo

Podřazená hesla