Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • politická instituce
  • politické organizace státní

Nadřazené heslo

Podřazená hesla