Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • státní nezávislost
  • svrchovanost

Nadřazené heslo