Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • parazitologické procesy

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty