rovnost před zákonem

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty