Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • experimentální botanika
  • obecná botanika

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty