politická socializace

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • politická generace
  • politická integrace

Nadřazené heslo

Podřazená hesla