Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • objektivní právo
  • platné právo
  • pozitivní právo
  • právní normativní akty
  • vnitřní členění práva

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty