Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • státní právo
  • ústavněprávní komparatistika
  • ústavní právo procesní

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty