organizace veřejné správy

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kraje
  • okresy

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla