Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • správní právo trestní
  • správní trestání

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty