Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • devizová příslušnost osob
  • povinnosti tuzemců

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla