zánik trestnosti a trestu

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • promlčení trestního stíhání
  • účinná lítost

Nadřazené heslo