hospodářská kriminalita

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • trestné činy hospodářské

Nadřazené heslo

Podřazená hesla