trestné činy proti brannosti

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • trestné činy proti brannosti a proti civilní službě

Nadřazené heslo

Podřazená hesla