lidské variace fenotypické

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • lidská plemena
  • lidské rasy

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla