občanskoprávní vztahy

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • zastoupení

Nadřazené heslo

Podřazená hesla