občanskoprávní smlouvy

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • nepojmenované smlouvy
  • příkazní smlouvy
  • směnné smlouvy
  • smlouvy o přepravě
  • smlouvy o půjčce
  • smlouvy o ubytování
  • smlouvy o úschově
  • smlouvy o vkladech
  • smlouvy o výpůjčce

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla