odpovědnost v občanském právu

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • majetkový prospěch neoprávněný

Nadřazené heslo

Podřazená hesla