Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • uzavření manželství
  • zánik manželství

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty