Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • patenty
  • právo k vynálezu

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty