Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • právo k vynálezu

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty