obchodní závazkové vztahy

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • dodavatelsko-odběratelské vztahy

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla