obchodněprávní smlouvy

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

 • komisionářské smlouvy
 • smlouvy o kontrolní činnosti
 • smlouvy o obchodním zastoupení
 • smlouvy o provozu dopravního prostředku
 • smlouvy o přepravě věcí
 • smlouvy o skladování
 • smlouvy o tichém společenství
 • smlouvy o uložení věcí
 • smlouvy o úvěru
 • smlouvy o zprostředkování
 • zasílatelské smlouvy

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla