právo mezinárodního obchodu

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • mezinárodní právo obchodní
  • obchodní právo nadnárodní

Nadřazené heslo

Podřazená hesla