Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • pracovní poměry souběžné
  • pracovní poměry vedlejší
  • vedlejší činnost
  • volba a jmenování

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty