dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • dohody o pracovní činnosti
  • dohody o provedení práce

Nadřazené heslo