Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • cizinci

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty