praktická psychologie

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • aplikovaná psychologie
  • užitá psychologie

Nadřazené heslo

Podřazená hesla